PROJEKTY

PROJEKT: Podnikové vzdělávání zaměstnanců KOEXIMPO, spol. s r.o.

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců KOEXIMPO, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002860
Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026
Počet osob zapojených do projektu: 37

Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Popis projektu:
Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců KOEXIMPO, spol. s.r.o. je zaměřený na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu. Vzdělávací aktivity vycházejí z reálných potřeb zaměstnanců pro jejich další profesní růst a zvyšování kvalifikace. Cílem je rozvoj znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let.

Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.